DE HANTERINGSPROEF

Voor alle inlichtingen betreffende de praktische- of hanteringsproef gelieve u te richten tot volgende webpagina: 

Http://sites.google.com/schietproevenwvl/Home